Rendementsanalyse

Zowel u als wij houden van transparantie: daarom heeft u continue toegang tot uw financiële gegevens. Wij voorzien een handig en overzichtelijk digitaal beheersysteem waarop u specifieke rendementen en waarden van uw vastgoedportefeuille terugvindt. We houden alles up to date door de beschikbare data te analyseren en met u een strategie op te maken.

Aan de hand van specifieke berekeningsmodellen trachten we u een inzicht te geven in belangrijke financiële parameters en een antwoord te bieden op verschillende vragen zoals:

  • Wat zijn uw terugverdientijden van bepaalde investeringen?
  • Is een renovatie van bepaalde delen van uw woning opportuun en wat zou ik meer aan huurgelden moeten/kunnen vragen om deze investering te verant woorden?
  • Wat is mijn rendement van mijn aankoop en hoe moet ik dit rendement interpreteren (netto/bruto)?
  • Wat is de (rest)waarde van mijn zonnepanelen na 20 jaar gebruik en wat is de (rest)waarde van mijn vastgoed na 20 jaar?
  • Wat is het rendement op mijn eigen vermogen, mijn eigen inleg in het vastgoedproject. Is het slimmer meer of minder te lenen voor de aankoop?
  • Wat betekenen de begrippen ‘Net Present Value’, ‘Internal rate of return’, ‘Prime Yield’, ‘NAR en BAR’ en wat leert me een sensitiviteitsanalyse van mijn vastgoed?
  • Heeft de manier waarop ik mijn vastgoed financier een impact op mijn rendement?