Rendementsanalyse

Zowel u als wij houden van transparantie: daarom heeft u continue toegang tot uw financiële gegevens. Wij voorzien een handig en overzichtelijk digitaal beheersysteem waarop u specifieke rendementen en waarden van uw vastgoedportefeuille terugvindt. We houden alles up to date door de beschikbare data te analyseren en met u een strategie op te maken.

Aan de hand van specifieke berekeningsmodellen trachten we u een inzicht te geven in belangrijke financiële parameters en een antwoord te bieden op verschillende vragen zoals:

  • Wat zijn uw terugverdientijden van bepaalde investeringen?
  • Is een renovatie van bepaalde delen van uw woning opportuun en wat zou ik meer aan huurgelden moeten/kunnen vragen om deze investering te verant woorden?
  • Wat is mijn rendement van mijn aankoop en hoe moet ik dit rendement interpreteren (netto/bruto)?
  • Wat is de (rest)waarde van mijn zonnepanelen na 20 jaar gebruik en wat is de (rest)waarde van mijn vastgoed na 20 jaar?
  • Wat is het rendement op mijn eigen vermogen, mijn eigen inleg in het vastgoedproject. Is het slimmer meer of minder te lenen voor de aankoop?
  • Wat betekenen de begrippen ‘Net Present Value’, ‘Internal rate of return’, ‘Prime Yield’, ‘NAR en BAR’ en wat leert me een sensitiviteitsanalyse van mijn vastgoed?
  • Heeft de manier waarop ik mijn vastgoed financier een impact op mijn rendement?

Vragen over diensten?

Maak vrijblijvend een afspraak bij CLAVES om op al uw vragen een antwoord te krijgen. Onze service bestaat erin u bij te staan van A to Z omtrent uw vastgoed.

Contact