Project management

Als projectmanager coördineren we noodzakelijke investeringen en de uit te voeren werken. Deze zijn belangrijk om uw vastgoed marktconform en verantwoord te verhuren of verkopen. Ook maken we de juiste investeringsberekeningen en peilen we naar hun impact op het rendement van uw vastgoed.

Voorbeeldcase

Tijdens de eerste fase van de projectopdracht werkte CLAVES een waardebepaling uit op basis van de huidige staat van de woning. Gezien de wat verwaarloosde staat van het pand stelden we een inventarislijst op van de noodzakelijke werkzaamheden en hun kosten. De impact van deze kosten bij de verkoop werd geanalyseerd. Zo beslisten we welke investeringswerken economisch en technisch verantwoord waren.

In een tweede fase werden de betrokken partijen geconsulteerd en werd er bemiddeld tot zij tot een billijke verdeling kwamen over wie welke kosten zou dragen. De waarde van het vruchtgebruik werd berekend volgens berekeningsformules en mee opgenomen in het bemiddelingsproces dat leidde tot een onderling akkoord.

Er werd zorgvuldig een aannemer geselecteerd voor de werken, de werkzaamheden werden door ons gecoördineerd en de eigenaar werd bijgestaan bij de finale oplevering. Er werd een nieuwe waardebepaling uitgevoerd en de verkoopstrategie werd uitgerold. De opdracht tot verkoop werd gegeven.

Kort na het opstarten van een succesvolle publiciteitsfase waarbij professionele fotografie en een drone opname werden gebruikt, is een enthousiaste koper gevonden. Alle partijen werden begeleid tot het moment van de authentieke akte.

De hele procesbegeleiding werd door ons geregisseerd van A tot Z.

Testimonial

"Wij hebben onze woning te koop gezet via Jurgen van CLAVES. We gaven hem de opdracht het potentieel van onze woning meer zichtbaar te maken We zijn erg tevreden met het resultaat. De aanpak en het verloop was zeer professioneel. Realistische doelen werden vooropgesteld en gehaald. CLAVES bood ons de juiste expertise voor een goede en vlotte verkoop. We zouden CLAVES zeker en vast nog eens inschakelen in de toekomst."

J. Cauberghe
Testimonial

"Gezien een gedeelte van ons patrimonium in de loop der tijd met elkaar verstrengeld is geraakt, was het niet evident om tot een normale verkoop over te gaan. Wij zijn in zee gegaan met Jurgen die ons zeer goed geadviseerd heeft naar aanpak toe. Uiteindelijk heeft hij voor de coördinatie van de aanpassingswerken, stedenbouwkundige vergunningen, kadastrale opsplitsing en een goede verkoop gezorgd. Vakbekwaam en efficiënt in aanpak."

J. De Maagd

Vragen over diensten?

Maak vrijblijvend een afspraak bij CLAVES om op al uw vragen een antwoord te krijgen. Onze service bestaat erin u bij te staan van A to Z omtrent uw vastgoed.

Contact