Verkoop Patrimoniumvennootschappen

De verkoop van een patrimoniumvennootschap kan ingewikkelde vragen met zich meebrengen. CLAVES begeleidt u op een vakkundige en vooral discrete manier gedurende het volledige verkoopproces. Samen vinden we een geschikte koper.

Hoe gaan we te werk?

CLAVES rekent op een sterk en ruim uitgebouwd netwerk om steeds gericht op zoek te gaan naar de juiste kandidaat-koper.

Wij zorgen voor de waardering van het vastgoed in uw vennootschap en, bijgevolg, de aandelen. Op basis hiervan stellen we een investeringsrapport op om transparantie naar potentiële kopers toe te garanderen. Bij de finale verkoop nemen we bovendien een bemiddelingsrol in en werken we naar een zo goed mogelijk akkoord. In aanloop van de eigenlijke verkoopovereenkomst stellen we daarnaast een intentieverklaring (LOI) op, in overleg met een daarin gespecialiseerde jurist.

In de fase van due diligence (ofwel het boekenonderzoek waarbij de economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden van de vennootschap grondig geanalyseerd worden) staan we continu in contact met de raadsmannen en accountants van beide partijen.

Bij het afronden van de verkoop blijven we u ten slotte bijstaan tot de effectieve verkoop voltooid werd. Losse eindjes? Daar doet CLAVES niet aan mee.

“Lange termijn visie wordt geschraagd door kwaliteit en overstijgt het korte termijn rendement!”

Vragen over diensten?

Maak vrijblijvend een afspraak bij CLAVES om op al uw vragen een antwoord te krijgen. Onze service bestaat erin u bij te staan van A to Z omtrent uw vastgoed.

Contact